http://www.davorin.si/jaslice

BOŽIČNE JASLICE

Christmas nativity scene
 

Jaslice
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Stalna razstava jaslic iz lipovega lesa – Jožefa Ribnikarja (1902-1970) v Tržiču
Pastirček
Jaslice so kipci ali slike, postavljeni za božične praznike kot ponazoritev Kristusovega rojstva. Značilne so za Rimskokatoliško cerkev in Katoliške cerkve vzhodnega obreda.
Zgodovina jaslic
Prva znana upodobitev živih jaslic sega v leto 1223, ko je sv. Frančišek Asiški v Grecciu (Italija) obhajal božični večer v votlini nad vasjo.
Na Slovenskem so prvi postavili jaslice jezuiti. To je bilo v cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani leta 1644. V njih so poldrugi meter visoke osebe, kipi, v zaporednih različnih prizorih predstavljale božične skrivnosti.
Značilnosti
Figure so v poljubni velikosti. Lahko so iz lesa, kamna, gline, izrezane iz papirja. Postavljene so na podlago iz mahu ali trave. Ponekod pripravijo tudi žive jaslice – v Sloveniji so tovrstne najbolj znane v Postojnski jami, ali pa ledene jaslice (Mojstrana). Na Brezjah se nahaja muzej, kjer so na ogled jaslice z vsega sveta.


Nativity scene
From Wikipedia, free encyclopedia
The permanent exhibition of nativity scene from linden wood – Jožefs Ribnikars (1902-1970) in Tržič
Herdsman
Nativity scene is statuettes or pictures, positioned at Christmas holidays as illustration of of Christ’s birth. They are characteristic for Roman Catholic Church and the catholic churches of an eastern rite.
History of nativity scene
First known depiction of live of nativity scene is reaching on year in 1223, when is St. Frančišek Assisi in Grecciu (Italy) celebrated the Christmas eve within cavity over a village.
Jesuits asked first nativity scene on Slovenia. This was in the church of St. Jakob in Ljubljana in 1644. Tall people are one and a half metre in them, statues, were introducing Christmas secrets in sequential different scenes.
Features
Figures are in any size. They can be from wood, stones, clays cut out from paper. They are put on base from a moss or grass. Nativity scene prepares also žive somewhere – in Slovenia are of such the most known in Postojna pit, or icy nativity scene (Mojstrana). Museum is on Brezje, where nativity scene is on viewing from all world.

Božične jaslice 2012
Christmas nativity scene 2012


Božične jaslice 2013
Christmas nativity scene 2013

Božične Jaslice 2014
Christmas nativity scene 2014

Davorin & Breda Kordiš